/

Silvia Sant Funk - Intel·ligència corporal, Soft skills i Coaching

 

Tallers

La incorporació de la tecnologia a la nostra vida diària està canviant molt els nostres hàbits i la nostra manera de fer.

A banda de totes les coses bones que ens aporta l'era digital, aquesta té alguns  efectes secundaris molt clars, com ara l’augment del sedentarisme,  l’augment de l’activitat mental i la disminució de la comunicació i interacció directa amb els altres.

Això  ens aboca a problemàtiques generalitzades tant en l'àmbit individual com relacional:

 

  • des-energetització del cos,

  • menys capacitats motrius, 

  • problemes de focus i atenció,

  • pèrdua d’habilitats comunicatives, d'empatia i presència.

En totes aquestes problemàtiques hi ha un factor comú que és important: la desconnexió del nostre propi cos.

És per tot això que ara, més que mai, és necessari recuperar aquesta connexió i aprendre a escoltar, a sentir, a accionar, a pensar també des del cos.

 

I restablir  així una  col·laboració activa i positiva entre ment i cos.

 

         

info@silviasantfunk.com         www.silviasantfunk.com      +34 620 810 823